Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Yunan Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü, Yunan Dili ve Edebiyatı taban puanları, Yunan Dili ve Edebiyatı iş imkanları ve maaşları, Yunan Dili ve Edebiyatı hakkında bilgi

Yunan Dili ve Edebiyatı Programı; Eski Helen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma; çağdaş, düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Yunan dili ve edebiyatı programında okumak isteyenlerin dil öğrenmeye yatkınlığı ve edebiyata ilgisi olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıllık lisans eğitim süresince Eski Helen Dili Alfabesinden başlayarak tüm gramer kuralları öğretilmekte, bu bilgiler metin dersleriyle pekiştirilmektedir. Bu derslerin yanında, tüm lisans eğitimini kapsayacak şekilde edebiyat ve kültür dersleri verilmektedir. Edebiyat derslerinde, Homeros Çağı?ndan Bizans Çağı?nın sonuna kadar, Eski Helen Edebiyatındaki bütün edebî türler sistematik bir şekilde okutulmaktadır. Edebiyat derslerine paralel olarak yapılan kültür tarihi derslerinde ise, devlet yapısı (yönetim organizasyonu), ordu, din, bilim, eğitim ve spor gibi konular ele alınmaktadır. Eğitim programında, bunların dışında Yunan Filolojisi?ne Giriş, Yunan Paleografyasına Giriş, Yunan Epigrafyasına Giriş ve İlkçağ Felsefesi gibi, eski Helen Dili ve Edebiyatı formasyonunun kazandırılmasına yönelik gerekli dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerin Klâsik eğitim formasyonları Lâtin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı?ndan alınan derslerle tamamlanmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Programın mezunları ‘Filolog’ ünvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, ileri seviyede eğitim aldıkları taktirde, akademisyen, araştırmacı olarak çalışabilirler.