Uzay Mühendisliği Nedir? Uzay Mühendisliği Bölümü

Uzay Mühendisliği

Uzay Mühendisliği bölümü, Uzay Mühendisliği taban puanları, Uzay Mühendisliği iş imkanları ve maaşları, Uzay Mühendisliği hakkında bilgi

Uzay Mühendisliği Programı; hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların izlenmesi, araçlarla haberleşme ve dünya çevresindeki uzaydan, ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı gaye edinen bir mühendislik dalıdır. Yer çevresinde yörüngeye konulacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ile bunları yörüngeye koyacak roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapacak Uzay Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Uzay Mühendisi olmak isteyenlerin; matematik ve fen bilimlerine, özellikle fizik ve astronomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimsel ilgiye sahip, araştırmacı, yeniliklere açık, sağlam bir belleğe sahip, detayları görebilen, yoğun dikkat gösterebilen kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Uzay Mühendisliğine Giriş, Statik, Dinamik, Elektrik Devre Temelleri, Malzeme Bilimi, Termodinamik, Hava-Uzay Yapıları, Yörünge Mekaniği gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
programı başarıyla tamamlayanlara ‘Uzay Mühendisi’ ünvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Uzay Mühendisleri, uzay araçlarında yapılacak teknolojik amaçlı deneylerin gerçekleştirilmesinde, uyduların haberleşme amaçlarıyla kullanılmasında ve dünya ile ilgili birçok sivil ve askeri hizmetin gerçekleştirilmesiyle ilgili alanlarda görev alabilirler. Uydu yer istasyonlarında, üniversitelerde, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuarlarında, askeri kuruluşlarda, TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN gibi devlet kuruluşlarında iş imkânı bulabilmektedirler.