Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi taban puanları, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi iş imkanları ve maaşları, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi hakkında bilgi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Programı, uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Program, malların üretilen yerden, satılan yerlere ulaştırılması konusunda bilgiye ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir.

Kişisel Özellikler
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi alanında çalışmak isteyenlerin, ticarete karşı ilgili ve insanlar ile iyi iletişim kurabilen, sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ve ticarete ilgili, güncel olayları takip eden, düzenli ve dikkatli, yabancı dil öğrenmeye yatkın, seyahat etmekten hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi 4 yıldır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümü temel yönetim becerilerinin yanı sıra uzmanlaşmayı sağlayacak teknik dersleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bölüm mesleğin ve çağın gerekliliklerini sağlayacak şekilde Ulaşım, lojistik yönetimi, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, üretim ve işlemler yönetimi, uluslararası lojistik başta olmak üzere birçok ana ve seçmeli derslerle desteklenmiştir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programın mezunları ‘Uluslar arası Ticaret ve Lojstik Yöneticisi’ ünvanı alırlar.

Çalışma Sahaları

Program mezunları; kamu ve özel sektöre ait dış ilişkiler ve dış ticaret birimlerinde uzman olarak, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren taşımacılık şirketlerinde yönetici olarak iş bulabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler. Mezunlar, yurtiçi taşımacılık yapan işletmelerde de çalışabilirler. Muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerde görev alabilirler. Uluslararası taşımacılık sektörünün hızla gelişmesi ve bu alanla ilgili yetişmiş eleman sayısının çok az olması nedeniyle mezunların çalışma ve iş bulma olanakları oldukça geniştir.