Uluslararası Lojistik Bölümü Nedir?

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik bölümü, Uluslararası Lojistik taban puanları, Uluslararası Lojistik iş imkanları ve maaşları, Uluslararası Lojistikhakkında bilgi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Programı, uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Program, malların üretilen yerden, satılan yerlere ulaştırılması konusunda bilgiye ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir.

Kişisel Özellikler
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanında çalışmak isteyenlerin, ticarete karşı ilgili ve insanlar ile iyi iletişim kurabilen, sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ve ticarete ilgili, güncel olayları takip eden, düzenli ve dikkatli, yabancı dil öğrenmeye yatkın, seyahat etmekten hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi 4 yıldır. Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık programı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü temel yönetim becerilerinin yanı sıra uzmanlaşmayı sağlayacak teknik dersleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bölüm mesleğin ve çağın gerekliliklerini sağlayacak şekilde Ulaşım, lojistik yönetimi, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, üretim ve işlemler yönetimi, uluslararası lojistik başta olmak üzere birçok ana ve seçmeli derslerle desteklenmiştir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara ‘Lisans Diploması’ verilir.

Çalışma Sahaları
Program mezunları; kamu ve özel sektöre ait dış ilişkiler ve dış ticaret birimlerinde uzman olarak, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren taşımacılık şirketlerinde yönetici olarak iş bulabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler. Mezunlar, yurtiçi taşımacılık yapan işletmelerde de çalışabilirler. Muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerde görev alabilirler. Uluslararası taşımacılık sektörünün hızla gelişmesi ve bu alanla ilgili yetişmiş eleman sayısının çok az olması nedeniyle mezunların çalışma ve iş bulma olanakları oldukça geniştir.