Uluslararası İşletme Bölümü

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletme bölümü, Uluslararası İşletme taban puanları, Uluslararası İşletme iş imkanları ve maaşları, Uluslararası İşletme hakkında bilgi

Uluslararası İşletme Programının amacı; uluslar arası işletmelerin çalışma prensiplerini, kendine özgü finansman, pazarlama, muhasebe uygulamalarını, stratejik pazarlama yaklaşımlarını, uyguladıkları politika ve stratejileri çok iyi bilen, bu bilgileri küresel, ekonomik, siyasi gelişmeler ve uluslar arası ilişkiler bağlamında analiz ederek, yorumlayabilen yöneticilik yapabilecek ve karar sürecinde sorumluluk alabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Uluslar arası İşletme Programını hedefleyen adayların, genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, insan ihtiyaçlarına duyarlı, hızlı karar verebilme ve çözüm odaklı çalışabilme yeteneklerine bunlarla birlikte en az bir yabancı dile sahip ve iletişim teknolojilerine hakim olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğrenim süresince; Genel muhasebe, İşletme Almancası, İngilizce, Çokuluslu Firmalarda Planlama ve Bütçeleme, Yönetim ve Organizasyon, Makro ve Mikro Ekonomi, Uluslararası Proje Yönetimi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar ‘Uluslar arası İşletme Uzmanı’ ünvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Bu bölümden mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslar arası şirketlerin finans bölümlerinde, büyük ölçekli işletmelerde, yurtiçi ve yurtdışı bankalarda, aracı kurumlarda çalışabilirler. İngilizce ve bilişim teknolojilerine sahip mezunlar özel sektörde ve çok uluslu şirketlerde iş imkanı bulabilmektedirler.