Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümü, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği taban puanları, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği iş imkanları ve maaşları, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği hakkında bilgi

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Programı; uluslararası ilişkilerin yapısı, işleyişi konusunda, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler arasında bağlantı kurarak, uluslararası ilişkiler sisteminde yer alan olay ve olguların bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak kavram ve kuramları tanıtarak, Avrupa Birliği?nin yapısı ve işleyişi konularında gerekli bilgilere sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Programında okumak isteyenlerin; sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, kitle iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak ülkesindeki ve dünyadaki politik gelişmeleri ilgiyle takip eden, yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, en az bir yabancı dil bilen ya da öğrenecek olan kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Siyasi Düşünceler Tarihi, Kamu Hukuku, Türk Dış Politikası, Uluslararası Siyasi Ekonomi, Uluslararası Örgütler, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Özel Hukuk, Diplomatik Yazışma Teknikleri, Türkiye-AB İlişkileri ve Süreçleri, Avrupa Birliği Hukuku gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı başarıyla tamamlayanlar diplomasi alanında uzman olurlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde, medyanın siyaset ve politika birimlerinde çalışma imkânı bulabilmektedirler.