Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Uluslararası Ekonomik İlişkiler bölümü, Uluslararası Ekonomik İlişkiler taban puanları, Uluslararası Ekonomik İlişkiler iş imkanları ve maaşları, Uluslararası Ekonomik İlişkiler hakkında bilgi

Uluslararası İlişkiler Programı; dünyadaki sosyal ve politik gelişmeleri ayrıntılı ve tutarlı olarak algılayıp yorumlayabilecek yeterliliğe ulaşmış; iç ve dış politik, sosyal ve ekonomik gelişmeleri yorumlayabilen; entelektüel birikime sahip; zihinsel yetenekleri gelişmiş uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Uluslararası İlişkiler alanında okumak isteyenlerin; siyaset, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan, yabancı dil öğrenmeye meraklı, düşüncelerini yazılı ve sözlü bir biçimde en etkin şekilde iletebilen, çok iyi bir düzeyde okuma alışkanlığına sahip, insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Siyaset Bilimi, Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, Çağdaş Siyasal Sistemler, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Politika, Türk Diplomasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Kamu Yönetimi, İdare Hukuku ve İdari Yapı gibi temel derslerin yanında; Siyasi Coğrafya, Medya ve Dış Politika, Küreselleşme gibi seçmeli dersler okutulmaktadır. Ayrıca ekonomi, sosyoloji, psikoloji, tarih alanlarından da temel bilgileri içeren dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diploması alanında çeşitli ünvanlarla görev alabilir. Diplomat, devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenler. Mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda, onların yaptıkları görevleri yapabilirler. Yerel ve uluslar arası bankalarda ticari işlemler yürütürler.

Çalışma Sahaları
Mezunlar hem kamu hem de özel sektörde iş bulma imkânına sahiptirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet bürokrasisinin üst kademelerinde görev yapabilmektedirler. Ayrıca uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler konularında kendini yetiştiren mezunlar özel sektörün her kolunda çalışabilmektedirler.