Uçak Mühendisliği Bölümü Nedir ?

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği bölümü, Uçak Mühendisliği taban puanları, Uçak Mühendisliği iş imkanları ve maaşları, Uçak Mühendisliği hakkında bilgi

Uçak Mühendisliği Programı; uçak, helikopter, planör, hatta uzay mekiği gibi her türlü hava aracının tasarlanması, projelendirilmesi, üretiminin gerçekleştirilmesi, daha önceden üretilmiş modellerin geliştirilmesi, bakım ve onarımının yapılmasıyla ilgili süreci gerçekleştirebilecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Uçak Mühendisi olmak isteyenlerin; son derece yüksek bir akademik yeteneğe sahip; matematik, fizik ve mekanik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, göz-el koordinasyonuna sahip, bir işi planlayıp yürütebilen, şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, mekanik ilişkileri görebilen, bir makineyi tasarlayabilen kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Termodinamik, Statik, Dinamik, Mukavemet, Akışkanlar Mekaniği, Elektrik, Elektronik, Aerodinamik, Gaz Dinamiği, Yapı-Malzeme, Etki Sistemleri ve Isı Transferi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programdan mezun olanlar ?Uçak Mühendisi? unvanını alırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar; THY, Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ gibi kurumlar yanında ülkemizde gelişmeye başlayan uydu sistemleri ve özel havacılık sanayinde de iyi koşullarda çalışabilmektedir.