Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü

Uçak Gövde-Motor Bakım

Uçak Gövde-Motor Bakım bölümü, Uçak Gövde-Motor Bakım taban puanları, Uçak Gövde-Motor Bakım iş imkanları ve maaşları, Uçak Gövde-Motor Bakım hakkında bilgi

Bir uçağın yapısal elemanlarının, gövdesinin ve motor gruplarının bakım ve onarımı, havacılığın tüm alanlarında görülen teknolojik gelişmeye bağlı olarak, çok daha karmaşık hale gelmiştir.

Kişisel Özellikler
Günümüzde Türkiye’de sivil havacılık sektöründeki faaliyetler tasarım ve imalat konusundan çok, ağırlıklı olarak bakım konusuna odaklanmıştır. Gerek periyodik gerekse ani bakım ve onarımlarda görev alacak kişiler çok iyi bir eğitimden geçmelidir. Uçak Gövde Motor Bakım Programı; bakım alanında ülkemizin gereksinimi olan elemanları en üst düzey teorik ve pratik bilgi ve tecrübe donanımı ile yetiştirmeyi amaçlar.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Malzeme ve İmal Usulleri, Temel Elektrik ve Elektronik, Motor Üretim Teknikleri, Uçak Motoru Bakımı ve Revizyonu, Sayısal Motor Kontrol Sistemleri, Pervaneler ve Uçak Atölyesi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Uçak gövde bakım programını bitirenlere ?Lisans Diploması? verilir. Programı bitirenler, uçak gövdelerinde yolcuların oturacağı kanepelerin, yük, bagaj, ikram bölmelerinin desene uygun biçimde imali ile ilgili işleri, uçak mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür.

Çalışma Sahaları

Uçak Gövde – Motor Bakım Programını okumak isteyenlerin; son derece yüksek bir akademik yeteneğe sahip, fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, mekanik alanında uzmanlaşma isteği duyan bireyler olması gerekir.