Turizm Rehberliği Bölümü

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği bölümü, Turizm Rehberliği taban puanları, Turizm Rehberliği iş imkanları ve maaşları, Turizm Rehberliği Bölümü Nedir ? Turist Rehberi Olmak hakkında bilgi

Turizm Rehberliği; iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye?yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Turizm Rehberliği Programında; Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Genel Turizm Bilgisi, Coğrafya, Tarih, Mitoloji, Arkeoloji, Folklor, Turist Rehberliği gibi dersler okutulmaktadır. Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin üç ayı A ve B grubu seyahat acentelerinde olmak üzere beş ay staj yapması gerekir

Dersler ve Eğitim Süreleri
Turizm Rehberi olmak isteyenlerin; akademik yeteneğe, özellikle akıcı bir dille konuşabilme özelliğine, güçlü bir belleğe, ikna gücüne sahip, seyahat etmekten hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezun olanlara Turist Rehberi unvanı verilir. Turist rehberleri; turistik bölgelerdeki turizm bürolarında ya da müzelerde görev alırlar. Yerli ve yabancı turistlere ülkemizin kültür varlıklarını ve tabiatını tanıtırlar.

Çalışma Sahaları
Turist Rehberleri, ören yerlerinin, müze, saray gibi kültür varlıklarının bulunduğu yerleri gezdirir ve buraların tarihi geçmişi ve genel özellikleri hakkında açıklamalar yaparlar. Turist Rehberleri, turistlik bölgelerde turizm bürolarına bağlı olarak çalışabilir ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı?na bağlı kurumlarda görev alabilirler.