Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik taban puanları, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik iş imkanları ve maaşları, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik hakkında bilgi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı; çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta gibi turistik yerleri yönetecek personeli yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Turizm ve otelcilik sektöründe çalışmak isteyenlerin; dinamik ve sosyal yönleri kuvvetli insanlar olmaları gerekir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek, müşterilerle etkileşimi sürekli olan bir meslek için çok önemlidir. Kendine güvenen, güçlükler karşısında şaşırmayan, çabuk ve doğru karar verebilen, sabır, nezaket ve anlayış gibi özelliklere sahip insanlar bu meslekte başarılı olabilirler.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programının öğretim süresi dört yıldır. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik programı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır. Programın ilk yılında Temel Matematik, Hukuk, Ekonomi, İstatistik, Muhasebe dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda, Turizm İşletmeleri ve Yönetimi, Pazarlama, Konaklama Tesisleri ve Muhasebesi, Personel Yönetimi, Turizm Pazarlaması, İş Hukuku, Türkiye’nin Turizm Coğrafyası, Halkla İlişkiler ve Yabancı Dil gibi zorunlu derslerin yanında, ikinci bir yabancı dilin de yer aldığı seçmeli dersler verilmektedir. Eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bu programı bitirenler “Turizm İşletmecisi” olarak, çeşitli tesislerde, değişik düzeylerde görev alırlar. Bu görevlerde başarılı oldukça üst kademelere yükselirler. Turizm işletmecisi unvanı ile otel yöneticisi olarak çalışan turizm yöneticisi otele gelen müşterilere sadece geceyi geçirecekleri bir oda sağlamaktan değil, aynı zamanda onların yiyip içmeleri ve eğlenmeleri için gereken koşulları hazırlamaktan da sorumludur. Bugün büyük oteller bir barınak olmanın ötesinde, giderek çok çeşitli sosyal etkinliklerin (nişan, düğün, kongre, konferans, seminer vb.) yapıldığı yerler haline gelmiştir. Otel yöneticisi çeşitli beğenileri olan müşterilere çeşitli hizmetler veren bir otelin işleyişinden sorumludur.

Çalışma Sahaları
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Teknolojinin ilerlemesi insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol açmıştır. Bu da insanlarda çeşitli bölgeleri ve ülkeleri gezip görme isteği uyandırmaktadır. Yurtiçinde çeşitli amaçlarla seyahat eden insanların sayısının artması yanında, özellikle yurt dışından birçok insan gezip görme amacı ile ülkemize gelmektedir.