Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme iş imkanları ve maaşları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme hakkında bilgi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı; yüksek kalitede toprak ve bitki besleme bilgisi vermek, toprak bilgisi ve ziraat mühendisliğinin temel ilkelerini öğretmek, ekonomik gelişmeyi sürdürebilmek ve geliştirmek için gerekli bilgiyi aktarabilecek, iş geliştirme programları ve araştırma programlarını yürütebilecek, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte eleman yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenler; ziraat bilimlerinin yanında, toprak ve bitkilerle uğraşmayı seven, araştırmacı ve yönünü ağır basan, insanlarla iletişimi iyi olan, açık havada çalışmaktan hoşlanan, tarımsal üretime ilgi duyan, doğayı ve çevreyi korumayı ilke edinen, ileri görüşlü ve girişimci vasıflara sahip olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğrencilere; toprakların oluşumu, karakter kazanması, sınıflandırılması, etüdü ve haritalanması, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerin saptanması, toprak-su-bitki ilişkileri, toprak mekaniği, toprak teknolojisi, toprak organik maddesi ve besin elementlerinin oluşumu ve özellikleri su ve rüzgar erozyonuna karşı alınacak toprak muhafaza önlemleri, toprak ıslahı ve çevre kirliliği, toprak verimliliği, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesi, bitki fizyolojisi, tarla ve sera araştırma yöntemleri, laboratuar analiz teknikleri, toprak idaresi, Türkiye toprak ve sularının tanıtılması konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı tamamlayanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programını bitiren öğrenciler, kamu sektöründe başta Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kurumlarında arazi etüt ve haritalama, toprak ıslahı, toprak verimliliği, arazi değerlendirme ve planlama, doğal kaynaklar yönetimi gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Özel sektörde ise başta gübre fabrikaları, özel toprak ve bitki analiz laboratuarları, inorganik ve organik gübre pazarı, organik tarım işletmeleri, sera işletmelerinde çalışabilmekle birlikte birçok firmaya danışmanlık da yapabilmektedirler.