Tıp Okumak Tıp Bölümü

Tıp Okumak Tıp Bölümü

Tıp Programı; insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Doktor olmak isteyenlerin; çok üstün bir akademik yeteneğe, güçlü bir dikkat ve belleğe, el ve parmak becerisine sahip, biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye karşı ilgili, sabırlı, içten, hoşgörülü, insan sevgisi ile dolu, azimli ve yardımsever bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi 6 yıldır. Öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır:Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur: (1)Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Kademesi; öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde Biyoloji, Fizik, Kimya dersleri ile Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir. (2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi; öğretimin 3. 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını içermektedir. (3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi; klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse “Pratisyen Doktor” unvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)?nda başarılı olduğu takdirde istediği bir alanda uzmanlaşabilir.

Çalışma Sahaları
Programdan mezun olanlar kamu ve ya özel sektörde hekimlik yapabilirler.Aynı zamanda kendi muyanehanelerini açma olanakları da vardır.