Tıp Mühendisliği Bölümü Nedir?

Tıp Mühendisliği Bölümü Nedir?

Tıp mühendisliği, geleceğin mesleği olarak anılan, yeni bir mühendislik alanıdır. Yeni bir mühendislik dalı olduğundan birçok kişi tarafından henüz tanınmayan bir bölümdür. Tıp alanında ihtiyaç olan malzemelerin üretimi ile ilgili bir bölüm olarak tanımlanmaktadır. Hastalıkların tedavisinde kullanılacak yeni cihazlar üretilip geliştirilmesinde, ihtiyaç olan mühendisleri yetiştirmek temek amaçtır. Tıp mühendisliğini daha yüzeysel düşünmek gerekirse, makine mühendisliğinin ve tıp fakültesinin birleşmesiyle ortaya çıkmış olan bir bölümdür. Nüfusun artışıyla birlikte, teknolojinin ilerlemesi ve tıp alanında yeni cihazlara ihtiyacın artmasından dolayı, daha kaliteli bir yaşam arzusunun artmasıyla, tıp mühendisliği ortaya çıkmıştır. Tıp mühendisliğinde teknoloji ve klinik tecrübeleri birleşmiştir.

Tıp Mühendisliği Eğitim Süresi Kaç yıldır?

Tıp mühendisliği okumak isteyen adaylar bir yıl İngilizce hazırlık okumak zorundadırlar. Eğitim süresi 4 yıldır. Toplam da 5 yıl eğitim almak zorundadırlar.

Tıp Mühendisliğinde Staj Var Mı?

Tıp mühendisliği okuyan bireylerin mezun olabilmek için staj yapmak zorundadırlar. Yapmak zorunda oldukları staj süresi 2 yaz dönemidir.

Tıp Mühendisliği Eğitiminde sorumlu Olunacak Başlıca Dersler Nelerdir?
Tıbbı Terminoloji,
İnsan Anatomisi,
İnsan Fizyolojisi,
Biyokimya ve cihazları,
Cihaz ve Ölçüm,
Tıbbı biyotik ve Genetik,
Klinik Mühendisliği,
Tıp Mühendisliği

Tıp Mühendisliği Çalışma İmkânları Nelerdir?

Mühendislik eğitiminin klinik bilgilerle desteklendiği tıp mühendisliği, yeni bir bölüm olduğundan ve henüz hiç mezunu olmadığından, piyasada ki tıbbı malzemelerin gelişmesi ve yeni cihazlar üretilmesinde faaliyet gösteren sektörler tarafından ilk sırada tercih edilecek olan kişiler arasında olmalarını sağlayacaktır. Tıp Mühendisinin sektördeki ihtiyacı da her geçen gün arttığından mezunların iş konusunda bir problem yaşamayacakları düşünülmektedir. Tıp mühendislerinin çalışabilecekleri bir diğer alan ise üniversitelerin araştırma birimleridir.

Tıp Mühendisi Neler Yapar?
İnsanların hareket kapasitelerinin analiz özellikleriyle ilgilenir.
Omurilik zedelenmesi
Sellerle palsa uzuv hareketi için elektrik simülasyonu,
Hastalık tespiti,
Protez uzuv tasarımları

Tıp mühendisliğinin biyomedikal mühendisliğinden pek de farklı olmadığı görüşüne sahip olanlar da var ama iki bölümün birbirinden ayrılan pek çok noktası vardır. Biyomedikal mühendisleri ilaç üretimi gibi bölümleri de kapsarken tıp mühendisliği daha çok kliniğe uygun olarak tıbbı araç gereç ve cihazların üretilmesi aşamalarında yoğunlaşmaktadır. Denilebilir ki biyomedikal mühendisliği bakım ve işletim konularını esas alırken, tıp mühendisliği tasarım ve üretim konularını esas alacaktır. Tıp mühendisliğinden mezun olan mühendisler mühendisliğin birçok bölümünü de bitirmiş sayılacaklar.