Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Nedir?

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı iş imkanları ve maaşları, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı hakkında bilgi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Programı?nın amacı, televizyonu meslek olarak seçen öğrencileri habercilik ve/veya programcılıkta en son profesyonel becerilerle donatarak rekabetçi dünyaya hazırlamaktır.

Kişisel Özellikler
Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye?de de televizyon, çoğunluk için haberin ve eğlencenin ?ana kaynağı? dır. Teknik ve profesyonel anlamda iyi bir televizyon habercisi ve programcısı olmak, evrensel standartlarda mesleki sorumluluk duygusu ve etik bilinci geliştirmeyi gerektirmektedir. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı okumak isteyenlerin; çevresinde olan bitenlere ilgili, iletişimi güçlü, ayrıntıları fark eden, bütünün içerisinde parçaları ayırt edebilen, yaratıcı, sanatsal yetenekleri olan kişiler olması gerekir

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi 4 yıldır. Lisans eğitimi süresince programda verilen dersler şunlardır; Görsel Eğitimin Temelleri, Sosyal Bilimler için Bilgisayar ve Matematik, Temel Görüntü İşleme, Televizyonda Yapım Teknikleri, Televizyon Metni Yazım Teknikleri, TV Yayıncılığının Genel Esasları, Kitle İletişim Kuramları, Görsel İletişim, Radyo Programı Yapımcılığı, Televizyonda Yapım Teknikleri, Haber Programı Yapım Süreci, Televizyon Haberi Yazım Teknikleri, Televizyonda Grafik, Ses ve Işık Atölyesi, Yapım ve Kurgu, Televizyon Gazeteciliğinde Uzmanlık Alanları, TV Eğlence Programı Yapımcılığı, Araştırmacı Gazetecilik, Medyada Etik ve Denetleme, Medya Sektörü Hukuku, TV Programcılığı İncelemeleri

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler ?Televizyon Programcısı? Unvanı almaktadır. Programda iki ana alan yer almaktadır: Alanlardan Televizyon Haberciliği programının amacı, geleceğin televizyon gazetecisini; haber değerlendirme, üretim, yazım, analiz ve eleştiri alanlarında tüm profesyonel becerilerle donatmak, onları son derece rekabetçi bir dünyaya hazırlamaktır. Öğrencilerden teknik ve profesyonel anlamda iyi bir TV gazetecisi olmalarının yanı sıra, evrensel standartlarda sorumluluk duygusu ve etik davranış geliştirmeleri de beklenmektedir. Televizyon Programcılığı programının amacı ise, geleceğin televizyon program yapımcılarını temel beceri ve bilgilerle 21. yüzyıl iletişim çevresine göre hazırlamaktır. Öğrenciler, televizyon program üretiminde program konsepti oluşturmadan, metin yazımına, yönetmenlik, editörlük, kamera, ses, ışık, stüdyo set tasarımı ve uygulamasına kadar tüm aşamaları öğrenmektedirler.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, özel ve kamu yayıncılığı alanında, yerel, ulusal ve uluslararası medya ortamında çalışabilirler. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı mezunlarının iş alanlarından bazıları şunlardır: Televizyon Kanalları ve Radyoların İlgili Birimleri, Prodüksiyon Şirketlerinin İlgili Birimleri, Muhabirlik, Programcılık, Kamera, Ses ve Kurgu Alanları.