Tekstil Tasarım Bölümü Nedir ?

Tekstil Tasarım Bölümü Nedir ?

Tekstil Tasarım iş imkanları ve maaşları, Tekstil Tasarım hakkında bilgi

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Tekstil tasarımı programının amacı, tekstil sektöründe gereksinim duyulan, buluş ve yaratıcılık gücüne sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Birçok bilim ve sanat disiplinini içinde bulunduran Tekstil Tasarımı Eğitimi, Dokuma, Baskı, Moda ve Aksesuar tasarımcılığı konusunda profesyonel sanatçı yetiştirme amacını taşımaktadır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın Dört yıl boyunca temel eğitim ve mesleki tasarım derslerine ek olarak sanat-kültür dersleri, çeşitli sanat bilim konferansları, seminerler, teknik geziler ve stajlarla desteklenen eğitim diploma çalışmasıyla tamamlanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Tekstil tasarımı programında okumak isteyenlerin, duygu, düşünce ve izlenimlerini zihinde canlandırarak çizgi ile ifade etmeleri ve estetik görüş ve yaratıcılığı kullanma yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Sahaları
İhracatın lokomotifi olan tekstil sektöründe iş bulma olanakları gün geçtikçe artmaktadır. Tekstil sektörünün iç ve dış pazarlardaki hızlı gelişimine paralel olarak günümüzde tekstil tasarımcısına duyulan gereksinim gelecekte de artarak sürecektir.