Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Nedir?

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi iş imkanları ve maaşları, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi hakkında bilgi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programı, yönetim biliminin özellikle sayısal yöntemlerini ön plana çıkaracak ve mezunlarının analitik yeteneklerini geliştirerek işletmeciliğin “teknoloji ve bilgi süreçlerini” yenilikçi bir yaklaşımla tasarlayıp, geliştirip, yönetebilecek insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kişisel Özellikler
Bu program, “işletme yönetimi” temellerinin üzerine “teknoloji yönetimi”, “bilgi ve bilişim yönetimi”, “işlemler yönetimi” alan bilgisini ve “sayısal yöntemler” araç ve yöntemlerini inşa ederek tasarlanan disiplinler arası bir yapıdadır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Bu süre içerisinde, Ekonomiye Giriş, Matematik, Uygarlık ve Bilim Tarihi, İşletmeler Yönetimi, Örgüt Kuramları, İşletme Finansı, Yönetim Stratejisi ve Politikaları gibi dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Teknoloji Bilgi Yönetimi Programında okumak isteyenlerin; araştırıcı bir kişiliği olan, analitik düşünebilen, problem çözme, hızlı karar verme özelliklerine sahip, olumlu düşünen, şirket hedefleri doğrultusunda insanları sevk ve idare edebilen, gerekli bilgileri gerekli yerlere hızlı ve zamanında ulaştırabilen kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Sahaları
Bölüm mezunları işletmeci gibi algılanmakta, aynı zaman da ileri teknolojileri iyi takip ettikleri için kurumlarda geçerli ofis sistemlerini, bilgi sistemleri analizini, işletmenin internet sitesi gibi zamanımızın en geçerli olan bilgilerine sahip olmaktadırlar.