Tarla Bitkileri Bölümü Nedir?

Tarla Bitkileri Bölümü Nedir?

Tarla Bitkileri iş imkanları ve maaşları, Tarla Bitkileri hakkında bilgi

Kısaca
Tarla Bitkileri Programı; tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında güncel bilgiler edinebilme ve bu bilgileri uygulama yeteneği ile donatılmış, tarla bitkileri tarımının sorunlarına dinamik çözümler üretebilen, küreselleşen dünyada yüksek rekabet gücüne sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenler; ziraat bilimlerinin yanında, teknik bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğin yeteneğe sahip, açık havada çalışmaktan hoşlanan, toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan, çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen, insan ilişkileri gelişmiş, ileri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi 4 yıldır. Bu süre içerisinde tarla tarımı, sıcak iklim tahılları, tarım ekonomisi, gübreler ve gübreleme, tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, tarla bitkilerinin botaniği, iklimsel büyüme faktörleri, toprak işleme ve yabancı ot savaşı, ekim nöbeti, tohumluk, hasat ve harman gibi dersler verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Tarla Bitkileri Bölümünü tamamlayanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Tarımla ilgilenen tüm sektörlerde çalışabilirler. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, Tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (un, yem, şeker, konserve, salça, sigara vb.), Tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilirler.