Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü

Tarımsal Genetik Mühendisliği Nedir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği iş imkanları ve maaşları, Tarımsal Genetik Mühendisliği hakkında bilgi

Tarımsal biyoteknoloji, gıda üretiminde kullanılan ekinleri daha verimli kılacak ya da ürüne istenilen özellikleri kazandıracak genetik değişiklikleri sağlayan teknolojidir.Tarımsal Biyoteknoloji Programının amacı; tarım ve biyoloji bilimleri alanında, temel uygulamalı ve biyoteknolojik araştırmalar yapmak; yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konuda yapılan projelere yardımcı olabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenler; ziraat bilimlerinin yanında, teknik bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğin yeteneğe sahip, açık havada çalışmaktan hoşlanan, toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan, çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen, insan ilişkileri gelişmiş, ileri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi 4 yıldır. Bu süre içerisinde tarla tarımı, sıcak iklim tahılları, tarım ekonomisi, gübreler ve gübreleme, tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, tarla bitkilerinin botaniği, iklimsel büyüme faktörleri, toprak işleme ve yabancı ot savaşı, ekim nöbeti, tohumluk, hasat ve harman gibi dersler verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Tarımsal Biyoteknioloji Bölümünü tamamlayanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Tarımla ilgilenen tüm sektörlerde çalışabilirler. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, Tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (un, yem, şeker, konserve, salça, sigara vb.), Tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilirler.