Tarım Makineleri Bölümü Nedir ?

Tarım Makineleri Bölümü Nedir ?i

Tarım Makineleri iş imkanları ve maaşları, Tarım Makineleri hakkında bilgi<

Tarım Makineleri Programın amacı; konusunda var olan problemleri görebilen ve bunlara çağdaş çözümler getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda da kullanabilen, kendine güveni tam, mesleğini seven ve alanında aranan elemanlar yetiştirmek, tarıma ve tarım makineleri sanayiine ileri teknik ve çağdaş teknolojiler kazandıran konularda araştırmalar yapmaktır.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenler; ziraat bilimlerinin yanında, teknik bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, açık havada çalışmaktan hoşlanan, toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan, çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen, insan ilişkileri gelişmiş, ileri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; tarım makineleri programında matematik, fizik, kimya, botanik, meteoroloji, ekonomi gibi temel dersler ve tarımsal yapılar ve sulama, hayvan yetiştirme gibi ortak derslerden başka mekanizma tekniği, termodinamik, termik motorlar, akışkanlar mekaniği, makine dinamiği, ergonomi, tarım traktörleri, tarımsal elektrifikasyon, sulama makineleri ve tarım traktörleri, tarımsal elektrifikasyon, sulama makineleri ve tarım traktörleri gibi alan dersleri okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Tarım Makineleri Bölümünü tamamlayanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Bölümden mezun olanlar ?Ziraat Mühendisi? unvanıyla hem kamu hem de tarım makineleri imalat sanayi ve diğer ilgili özel kuruluşlarda çalışabilmektedir. Ziraat Mühendisliği yetki tüzüğü ile kendi is yerini açma yetkisine de sahiptir. Ayrıca, yetiştikleri alana göre, Orman Tarım ve Köyişleri, Bayındırlık ve İskân, Enerji Bakanlıklarına bağlı çeşitli kuruluşlarda, yetiştikleri alanlarda görev almaktadırlar. Ayrıca Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tarım kooperatiflerinde, gıda maddeleri, tarım ilaçları ve makineleri üreten fabrikalarda, özel çiftliklerde çalışabilirler.