Tarım İşletmeciliği Bölümü Nedir?

Tarım İşletmeciliği Nedir?

Tarım İşletmeciliği iş imkanları ve maaşları, Tarım İşletmeciliği hakkında bilgi

Tarım işletmeciliği programının amacı, tarım ekonomisi, işletme, sosyal bilimler ve genel bahçe bitkileri bölümlerinin teorik ve pratik bilgilerini birleştiren, pazarlama ve dağıtım, finans, uluslararası işletmecilik, risk yönetimi ve finans pazarları, doğal kaynaklar, çevre, dünya gıda ve uluslararası gelişim, tarım politikaları gibi konularda yetişmiş uzman elemanlar yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenler; ziraat bilimlerinin yanında, teknik bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğin yeteneğe sahip, açık havada çalışmaktan hoşlanan, toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan, çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen, insan ilişkileri gelişmiş, ileri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıl sürecek olan eğitim boyunca öğrencilerin başarılı birer tarım işletmecisi olabilmelerine yönelik dersler verilmektedir. Bölümün uyguladığı ders metodları tarım yönetimi hakkındaki yeni ve uluslararası bilgileri verecek şekildedir. Mezun olan öğrenciler temel bilimler, genel bahçe bitkileri bilimleri gibi dersler yanında onları günümüzün değişken pazar isteklerini takip etmek için gerekli tarım ekonomisi ve tarım politikalarıyla ilgili dersleri de vermektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Tarım işletmeciliği bölümünü bitirenlere ‘Tarım İşletmecisi’ unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Bu programdan mezun olanlar, tarım sektörünün ve tarıma dayalı sanayinin tüm alanlarında çalışabilmektedirler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, Tarım Kredi ve Tarım Satış ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca, zirai ilaç ve tohumluk pazarlama hizmetlerinde 3 yıl çalıştıktan sonra zirai ilaç bayii açabilmektedirler.