Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Nedir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi Nedir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi iş imkanları ve maaşları, Tarih Öncesi Arkeolojisi hakkında bilgi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı?nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yapısal özelliklerini araştırır. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Programı; tüm boyutları ile arkeolojiyi tanıyan ve istediği yönde uzmanlaşmış arkeologlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenlerin; araştırma, anlama, öğrenme arzusuna sahip, doğada ve açık havada çalışmayı seven, tarihe, sanata ve sanat eserlerine ilgi duyan kişiler olması gerekir. Yabancı dil öğrenmeleri farklı kültür ve toplumlardaki arkeoloji çalışmalarını inceleme konusunda faydalı olacaktır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğreti süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Klasik Arkeoloji, Mitoloji, Antik Çağ Tarihi, Arkaik Çağ Mimarlığı, Heykeltıraşlık gibi dersler okutulmaktadır. Bölümde kuramsal derslerin yanında öğrencilerin mezun olduktan sonra pratik yaşam içinde yapacakları uygulamalarına yönelik seminer, panel, inceleme-araştırma gezileri de yapılmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar; ?arkeolog? unvanını alırlar.

Çalışma Sahaları
Ulusal ve uluslararası kazılarda görev alabilen mezunlardan yabancı dilini geliştirenler, profesyonel turist rehberi ve müzelerde araştırıcı teknik eleman olabildikleri gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışabilirler. Mezunların üniversitelerde akademik kariyer yapabilmeleri de mümkündür.