Tarih Bölümü Nedir ? Tarih Okumak

Tarih Bölümü Nedir

Tarih iş imkanları ve maaşları, Tarih hakkında bilgi

Tarih Programı; İlkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş olan tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alıp öğreterek, tarihe bilim olma niteliğini kazandıran kaynak ve belgelerin araştırma yöntemlerini tanıtıp öğrencilere geçmiş olayları analiz etme becerisini kazandırmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Tarih alanında çalışmak isteyenlerin; tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeyle ilgili ve bu alanlarda başarılı, geniş bir kültüre, üstün bir genel akademik yeteneğe, bilimsel merak ve tutkuya, yazma yeteneğine sahip, sabırlı, çalışmaktan sıkılmayan kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Kültür Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Tarihi Coğrafya, Osmanlıca, Tarihi Metinler, Tarihte Okuma ve İnceleme, Osmanlı Siyasal Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi, Modern Avrupa Tarihi, Toplumsal Tarih İncelemeleri, Cumhuriyet Dönemi Yerel Tarih Araştırmaları, Tarih Felsefesi, İktisat Tarihi gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Tarih Programını bitirenler “Tarih Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar ve kurumlarda “Tarihçi” veya “Arşivci” olarak görev alırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, pedagoji eğitimi aldıkları takdirde orta dereceli okullarda öğretmen olarak çalışabilirler. Osmanlıcayı iyi bilenler ise arşivci olarak tapu dairelerinde, TBMM?de, adliyelerde iş bulabilirler.