Süt Teknolojisi Bölümü Nedir?

Süt Teknolojisi Bölümü Süt Teknolojisi Nedir?

Süt Teknolojisi iş imkanları ve maaşları, Süt Teknolojisi hakkında bilgi

Süt Teknolojisi Programı, öğrencilere süt üretiminin artırılması, süt ve ürünlerinin kalitesinin korunması, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik bilgi donanımı sağlayacak eleman yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe sahip, biyolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; matematik, biyokimya, kimya, botanik, ekonomi, istatistik ve meteoroloji gibi temel derslerden başka; teknik resim, genel mikrobiyoloji, gıda mikrobiyolojisi, genel gıda kalite kontrolü, süt işleme teknolojisi, işletme hijyeni ve sanitasyon, gibi dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Diplomada alan belirtilir ve Süt Teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisi süt teknoloğu olarak çalışırlar. Süt teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisi (süt teknoloğu), hammadde halindeki sütün kalitesinin artırılması, sütten yağ, yoğurt, peynir gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi veya uygulanması, süt ürünlerinin kalite kontrollerinin yapılması, korunması ve pazarlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılmasına çalışır. Süt teknoloğunun çalışmaları gıda teknoloğununkine çok benzer; süt teknoloğu süt üretimi alanında uzmanlaşmış bir gıda teknoloğu sayılabilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar; Başta Süt Endüstrisi Kurumu olmak üzere süt ve sütten yapılan gıda maddelerinin üretimi ile ilgili kamu ve özel kuruluşlarda çalışabildikleri gibi kendileri özel iş yeri açabilirler.