Su Ürünleri Mühendisliği Nedir?

Su Ürünleri Mühendisliği Nedir?

Su Ürünleri Mühendisliği iş imkanları ve maaşları, Su Ürünleri Mühendisliği hakkında bilgi

Ülkemiz, su ürünleri açısından son derece verimli ve zengin iç su kaynaklarına ve çok uzun bir sahil şeridine sahiptir. Ancak bu zenginliklerin bilimsel olmayan ve ekolojik dengeyi gözetmeyen yöntemlerle tüketilmesi, artan nüfusun hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Kişisel Özellikler
Su Ürünleri Programı; tatlı ve tuzlu sularda yaşayan ve ekolojik denge içerisinde besin değeri taşıyan tüm su canlılarının üretilmesi, yetiştirilmesi, korunması, değerlendirilmesi ve balık popülâsyonlarının yok olma tehlikesine karşı dengeli bir şekilde tüketilmesi ile ilgili süreçlerde istihdam edilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Akışkanlar Mekaniği, Av Araçları ve Avlanma Tekniği, Balık Anatomisi ve Fizyolojisi, Balık Besleme ve Yemleme Teknolojisi, Balık Biyolojisi, Balık Hastalıkları, Balık Üretim Tesisleri Planlaması, Balıkçılık Biyolojisi ve Popülâsyon Dinamiği, Oşinografi, Navigasyon derslerinden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Su Ürünleri alanında uzmanlaşmak isteyenlerin; fen bilimlerine özellikle biyolojiye karşı ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Sahaları
Su Ürünleri mezunlarının çalışma alanları; devlet kuruluşları, özel kuruluş ve işletmelerdir. Mezunlar; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının çeşitli birimleri başta olmak üzere, çeşitli kamu kurumları, balıkçılık ve su ürünleri üretim işletmelerinde çalışabilmektedirler.