Spor Yönetimi Nedir ? Spor Yönetimi Bölümü

Spor Yönetimi Bölümü Nedir?

Spor Yönetimi iş imkanları ve maaşları, Spor Yönetimi hakkında bilgi

Spor Yöneticiliği Programı; özel yetenek sınavları ile öğrenci alan ve genellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde eğitim veren bir yükseköğretim programıdır. Spor Yöneticiliği Programı; gerek devlete bağlı, gerekse özel sektördeki spor kuruluşları ve örgütlerinde spor yöneticisi ihtiyacını karşılayacak nitelikte spor yöneticilerini yönetim biliminin temelleri çerçevesinde yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Spor Yöneticiliği okumak isteyenlerin; sporun belli bir dalında yetenekli, sabırlı, dayanıklı, insanlarla iletişim kurmakta başarılı, sevecen, hoşgörülü ve insanları yönlendirebilen kişiler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıllık eğitimin içerisinde; Hukuk, İktisat, Muhasebe, Pazarlama, Rekreasyon Bilgisayar, İşletme gibi genel alan bilgisinin ardından, Spor Hukuku, Spor Pazarlaması, Spor Sosyolojisi, Spor Yönetimi gibi spor alanına özgü daha özel konular yer almaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Mezunlar ‘Spor Yöneticisi’ ünvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde yönetici olarak; amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak; ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları düzenleme hizmetlerinin yürütülmesinde; özel spor işletmelerinde faaliyetlerin organizasyonu ve uygulamalarında; yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak çalışma olanağı bulabilmektedir