Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji iş imkanları ve maaşları, Sosyoloji hakkında bilgi<

Sosyoloji Programı; toplum ya da toplumsal ilişkileri bilimsel olarak inceleme, kalıplaşmış düzenliliklerden hareketle bu konulardaki toplumsal kurallara ve yasalara ulaşacak sosyologlar yetiştirmeyi amaçlar. Sosyoloji getirdiği yeni kuram ve yöntemlerle toplum olaylarının daha iyi yorumlanmasına katkıda bulunur. Sosyolojinin alanı oldukça geniştir. İktisat, siyaset, din, hukuk, aile, psikoloji, istatistik gibi alanlardan faydalanır.

Kişisel Özellikler
Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin; iyi bir gözlemci, soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip, sosyoloji yanında Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Psikoloji alanlarına ilgili, matematiksel düşünebilen bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Kurumlar Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi, Sosyal Psikolojisi, Sosyal Bilimlerde Metodoloji, Sosyal Antropoloji, Sağlık Sosyolojisi, İstatistik, Çevre ve Toplum, Sosyoloji Tarihi, Türk Sosyolojisi, Saha Araştırma Teknikleri, Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Türkiye? de Sosyoloji Araştırmaları, Nüfus ve Toplum, Göç Sosyolojisi, Köy-Kent Sosyolojisi, Sosyal Yapı Araştırmaları, İletişim Sosyolojisi, Halkla İlişkiler, Değişim Sosyolojisi, Sosyal Tabakalaşma, Yönetim Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Türkiye?nin Sosyal Yapısı gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara, Sosyolog unvanı verilir. Sosyologlar, toplumsal gruplarla ilgili araştırmaları yürütür, sonuçlar çıkarır ve bu sonuçlardan elde ettiği verileri değerlendirerek, toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışırlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfusbilim (demografya), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

Çalışma Sahaları
Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinim vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Özel sektörde insan kaynakları-halkla ilişkiler alanlarında çalışabilirler. Ayrıca, felsefe, psikoloji ve mantık alanlarından ders aldıkları ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladıkları takdirde, orta dereceli okullara felsefe grubu öğretmeni olarak atanabilirler.