Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Nedir?

Sosyal ve Siyasal Bilimler Nedir?

Sosyal ve Siyasal Bilimler iş imkanları ve maaşları, Sosyal ve Siyasal Bilimler hakkında bilgi

Sosyal ve Siyasal Bilimler Programı (SSB), sosyal ve siyasal hayatın karmaşıklıgını araştırma ve anlamaya hevesliler icin tasarlanmıştır. SSB Programı, Siyaset Bilimi, Tarih ve Sosyoloji alanlarından dersleri kapsayan disiplinlerarası bir müfredat sunmaktadır. Siyaset, karşılaştırmalı siyasi sistemler, siyaset felsefesi/düşüncesi gibi anadal dersleri, Tarih ve Sosyoloji alanlarından derslerle desteklenmekte, modern dünyamızı şekillendiren sosyal ve tarihi unsurların, eleştirel olarak kavranması hedeflenmektedir. Geçmişin insanlarını, kurumlarını, düşüncelerini ve olaylarını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan Tarih, insanoğlunun düşünce, ifade ve deneyimlerini, güncel, kültürel, etnik, ekonomik, askeri ve siyasi bağlamlarda inceler. Sosyoloji, farklı insan topluluklarına, kurumlarına ve sosyal konulara odaklanır. Sosyoloji alanın kapsadığı sosyal teori, aile, egitim, siyaset, çalışma, din, suç ve sapkınlık, çeşitlilik ve eşitsizlik, sosyallesme ve etkileşim, küreselleşme ve sosyal değişim gibi konular, siyasal ve tarihsel süreçlerle birebir ilişkilidir.

Amaçlar:
•Öğrencileri, temel siyaset ve sosyal kuramlarla tanıştırmak;
•Öğrencilere, siyaset ve sosyal bilimlerin temel soru/nları, konu ve kuramlarına eleştirel yaklaşımı öğretmek;
•Öğrencilerin sorun çözme becerileri ve analitik, eleştirel, yaratıcı düşünce kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak;
•Öğrencileri niteliksel ve niceliksel araştırma becerileriyle donatmak;
•Geçmişle günümüz arasında köprü kurabilmeleri için öğrencileri yakınçağın tarihsel süreci ile tanıştırmak;
•Öğrencilere, siyasal ve sosyal kuramsal bilgi ile guncel konu ve sorunları ilişkilendirme yetisini kazandırmak;
•Öğrencileri, liderlik icin gerekli bilgi, yeti ve beceriyle donatmak;

Siyaset bilimi, tarih ve sosyoloji gibi farklı disiplinleri bünyesinde barındıran bir müfredatla öğrencilere disiplinlerarası ve kapsamlı bir eğitim sunmak.

Sosyal ve Politik Bilimler bölümünün başarı ile bitirilmesinin ardından, öğrenciler şunları yapabileceklerdir;

•           Disiplinlerarası bir araştırma alanı olan, Sosyal ve politik bilimler alanında temel bilgi ve anlayışlara sahip olmak.

•           Politik bilimler, sosyoloji, tarih, ekonomi, ve felsefe alanları ile ilgili olarak temel terimleri ve konseptleri açıklayabilmek.

•           Sosyal ve politik bilimler alanında seçilmiş alanlar ile ilgili bilgi sağlamak

•           Politik enstitüler, ideolojiler, işlemler ve dinler ile alakalı olarak, politik sistemler hakkında karşılaştırmalı bilgiler sağlamak

•           Değişik alanlarda toplum politikaları, sosyal ve politik işler hakkında aktif bir ilgi sahibi olmak

•           Sosyal ve politik işleri çerçevesindeki işlerle birlikte ele almak, ve sosyal ve politik bilimler alanında kritik analizler uygulamak

•           Liderlik, takım çalışması, ve kişiler arası iletişim kurabilme yeteneklerine sahip olmak

•           Bireysel ve özgün çalışmalar için gerekli yetenek ve özgüvene sahip olmak

•           Sosyal ve Politik Bilimler alanında, nitelikli ve nicelikli araştırmalar yapmak

•           Disiplinlerarası akademik tarzında, bilgi toplama ve kritik analiz etme, date yönetme yeteneklerini edinmek

•           Etkin iletişim ve toplum önünde konuşma yetenklerini sergilemek

•           Toplum polikılarına ilişkin konularda aktif olarak katılımda bulunma yeteneklerine sahip olmal

•           Bir üst düzey eğitim ve yaşam boyu öğrenme doğrutusunda gerekli bilgi ve yetenekleri edinmek