Siyaset Bilimi Nedir? Siyaset Bilimi Bölümü

Siyaset Bilimi Bölümü Nedir?

Siyaset Bilimi iş imkanları ve maaşları, Siyaset Bilimi hakkında bilgi

Siyaset Bilimi Programı; siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal-kavramsal çerçeveyi ve çözümleme araçlarını sağlayarak bu alanda uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Asıl konusu insan topluluklarındaki iktidar ilişkilerini incelemek olan siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, hukuk ve ekonomi gibi disiplinlerle ilişkilidir. Bu nedenle de siyaset bilimi eğitimi hızla değişen dünyada kendi toplumumuzu ve diğer toplumları anlamamıza katkıda bulunur.

Kişisel Özellikler
Siyaset Bilimi Programında okumak isteyenlerin; toplumsal olaylara duyarlı, okumaya ve araştırmaya ilgili, sosyal bilimlere yatkın, ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilen, birden fazla yabancı dil öğrenmeyi amaç edinmiş kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Anayasa Hukuku, Siyasal Düşünce, Türk Siyasal Hayatı, Tarih, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Kamu Finansmanı ve İdare Hukuku gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlarına ‘Kamu Yöneticisi’ unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Siyaset Bilimi Programının, disiplinler arası yaklaşımı ve kazandırdığı çok boyutlu bilgi birikimi sayesinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kurumların yanı sıra mezunlar ?üçüncü sektör? diye adlandırılan sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırması şirketlerinde ve uluslararası örgütlerde üst düzey yönetici konumuna yükselebilecek şekilde görev alabilirler.