Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Nedir?

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Nedir?

Sigortacılık ve Risk Yönetimi iş imkanları ve maaşları, Sigortacılık ve Risk Yönetimi hakkında bilgi

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı; bireyler ve sektörlerde oluşacak risklere karşı bireyler ve sektör ile sigorta şirketleri arasında ilişkiyi sağlayacak, yeterli bilgi birikimine sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Sigortacılık programı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır.

Kişisel Özellikler
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programında okumak isteyenlerin; sayılarla uğraşmaktan hoşlanan, analitik düşünme yeteneğine sahip, ekonomi ve hukuka karşı ilgili, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen ve onları etkileyebilen kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğrenim süresince; Matematik, Ekonomi, Bilgisayar, Muhasebe, Hukuk ve İstatistik gibi temel dersler yanında Yaşam ve Yaşam Dışı Sigorta, Risk Analizi ve Sigorta, Yaşam Modelleri ve Tabloları, Türkiye?de Sigortacılık Uygulamaları, Emeklilik, Sosyal Güvenlik Sistemleri gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Programı bitirenler çeşitli kuruluşlarda yönetici yardımcısı olarak göreve başlayabilirler. Ek eğitim alanlar ?Sigorta Eksperi unvanı ile görev yapabilirler

Çalışma Sahaları
Programı bitirenler çeşitli kuruluşlarda yönetici yardımcısı olarak göreve başlayabilirler. Ek eğitim alanlar ?Sigorta Eksperi unvanı ile görev yapabilirler. Sigortacılık alanında yetişen elemanlar çalıştıkları kurumların sigortacılık ve risk yönetimi ile ilgili sorunlarını değerlendirip çözüm önerileri geliştirirler. Sigorta edilecek kişinin ya da malın karşılaşabileceği riskleri, uğrayabileceği zararı tahmin ederek sigorta priminin ve sigorta bedelinin belirlenmesine çalışırlar. Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı mezunları; Hazine Müsteşarlığı, Emekli Sandığı, SSK gibi kamu kurumlarında, özel sigorta şirketlerinde ve sosyal güvenlik kuruluşlarında görev alabilirler. Türkiye?de sigortacılık sektöründeki gelişmeler mezunların iş alanlarını genişletmektedir.