Sermaye Piyasası Bölümü Nedir?

Sermaye Piyasası Nedir?

Sermaye Piyasası iş imkanları ve maaşları, Sermaye Piyasası hakkında bilgi

Sermaye Piyasası Programı; ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki fonların etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarabilecek, kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; hukuk, iktisat, matematik, sosyoloji ve ekonomi alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka Uluslararası Finansal Yönetim, Finansal Hizmetler Pazarlaması, Uluslararası Borsalar, Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Hukuku, Yatırım gibi dersler okutulur ve proje çalışması yaptırılır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Sermaye Piyasası Programında okumak isteyenlerin; matematik ve sosyal bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, durumu iyi analiz edip geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilen, tedbirli, soğukkanlı, girişken, başkalarını etkileyebilen, araştırıcı ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil ( özellikle İngilizce ) bilmek başarıyı artırıcı faktördür.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Sermaye Piyasası Programını bitirenler ?Lisans Diploması? almaya hak kazanırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar bankalarda ve borsalarda parasını değerlendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar ve paralarını hangi hisse senetlerine veya fonlara yatırırlarsa ne kadar zamanda ne miktar kar elde edecekleri ve varsa her bir seçeneğin riskleri hakkında bilgi verirler.