Seramik Nedir? Seramik Bölümü

Seramik Bölümü Nedir?

Seramik bölümü,Seramik iş imkanları ve maaşları, Seramik hakkında bilgi

Seramik Bölümü, seramik malzemenin çok yönlülüğünü ve sınırlarını kavrayarak, modern seramik teknolojisini kullanmanın yanı sıra araştırma ve yaratıcılığın önemini de vurgulayan bir eğitim anlayışına sahiptir.

Kişisel Özellikler
Seramik Bölümünün amacı, dört yıllık eğitim programı süresince sanatçı adaylarının seramik alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanmaları, endüstride özel ve tüzel atölyelerde yapılacak olan üretimde gerekli beceriye sahip olmalarını çalıştığı ortamdaki üretimi artıracak iş alışkanlıklarını kazanmalarını, sanat ve teknoloji alanındaki yenilikler doğrultusunda tasarımlar alışkanlığı kazanmalarını, seramik üretimi ile ilgili araçların bakımını, basit onarım, kontrol ve ayarını yapma becerisi kazanmalarını amaçlamaktadır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Seramik Lisans Eğitimi 4 yıldır. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi formasyon kazanmaları durumunda öğretmenlik yapabilir, serbest atölyelerde seramik fabrikalarında veya farklı sektörlerde tasarımcı olarak çalışabilirler.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Ayrıca akademisyen, olarak Yüksek Öğrenim Kurumlarında, kendi alanlarında ders verebilirler. Ayrıca, seramik endüstrisinde dekoratif el ve torna ürünleri ile alçı kalıp döküm ünitelerinde, özel ve tüzel sanat atölyelerinde; serbest seramik sanatçısı, iç ve dış mimari duvar uygulamaları alanlarında uygulamacı, Eğitim sertifikası alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığına orta öğretim kurumlarında sanat eğitimcisi olarak görev alabilmektedir.