Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Nedir?

Şehir ve Bölge Planlama Nedir?

Şehir ve Bölge Planlama iş imkanları ve maaşları, Şehir ve Bölge Planlama hakkında bilgi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Programı; şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekânsal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek, kentsel planlama, tasarım, koruma ve yenileme konularında bilimsel çalışma ve araştırma yapabilecek, bilimsel katkıda bulunabilecek, uygulama alanında başarılı çalışmalar yürütebilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Şehir ve Bölge Planlama Programı eğitimi almak isteyenlerin; göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, çizim yapma yeteneğine ve üstün bir tasarım kabiliyetine sahip, estetik algısı son derece gelişmiş kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Şehircilik Tarihi, Şehir Planlamasına Giriş, Matematik, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Mimarlık Bilimi, Ölçme Bilgisi, Sanat Tarihi, İstatistik, Ekonomiye Giriş, Ulaşım Planlaması, Kentsel Korumaya Giriş, Endüstri Kent İlişkisi, Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Programdan mezun olanlar ?Şehir Plancısı? unvanını alırlar.

Çalışma Sahaları

Şehir Plancıları; kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarında çalışmaktadırlar. Ülkemizde şehir ve bölge plancıları genellikle; İller Bankası, belediyeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Ayrıca özel bürolarda çalışabilir veya kendi işlerini kurabilirler.