Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Nedir?

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları iş imkanları ve maaşları, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları hakkında bilgi

Programın Amacı

Sanat ve Sosyal Bilimler programları bünyesinde ekonomi, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, kültürel etütler, toplumsal ve siyasal bilimler gibi dört lisans programı sunulmaktadır.

Yukarıda adı geçen programların her birinin amacı, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında dünya standartlarına uygun nitelikte akademik veya profesyonel kariyere yönelik bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sanat ve Sosyal Bilimler programlarında karşılaştırmalı dinler tarihi, film teorisi ve incelemeleri, kültür teorileri, metin çözümleme/kültür okumaları, popüler kültür ve günlük hayat, mikro ekonomi, makro ekonomi, oyun ve strateji karşılaştırmalı ekonomik sistemler, ekonomik düşünce tarihi, Avrupa’da Rönesans ve reform, devrim çağı, Sultan Süleyman ve dönemi, modern sanattan günümüze, uluslararası ilişkilerin kavramsal temelleri, büyük devletler ve politikaları, Türk dış politikası, Türkiye’de sosyal ve politik düşünce, toplum ve toplumsal gelişme teorileri, çağdaş Türkiye’de popüler kültür, disiplin ve söylemleri, görsel dil, desen dili gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Sanat ve Sosyal Bilimler programında okumak isteyenlerin, sosyal bilimler konularında yeterli önbilgiye sahip, sosyal, politik, ekonomik ve kültürel olayları yakından takip eden, yazılı ve sözlü iyi iletişim yeteneğine sahip, açık düşünce sahibi, yaratıcı, insanlarla kolay iletişim kurabilen, yabancı dil öğrenmeye istekli kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sanat ve Sosyal Bilimler programlarından mezun olanlara lisans diploması verilir.

Mezunlar, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşların ilgili bürolarında çalışabilirler.

Çalışma Alanları

Sanat ve Sosyal Bilimler programlarından mezun olanlar, Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı ilgili birimlerde çalışabilecekleri gibi özel sektöre ait işletmelerde alanları ile ilgili bölümlerde çalışabilirler.