Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Nedir?

Sanat ve Kültür Yönetimi Nedir?

Sanat ve Kültür Yönetimi iş imkanları ve maaşları, Sanat ve Kültür Yönetimi hakkında bilgi

Sanat Yönetimi Programı, geleceğin sanat yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sanat Yönetimi Programı müze, galeri, sanat fuarları, bienaller ve benzeri kurum ve etkinliklerde sanatı, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak ele almaktadır. Günümüzde bienaller, sanat fuarları ve müzeler sanatın sergilenmesinin ötesinde izleyici ile süregelen bir ilişki ve çok yönlü bir iletişim kurmak durumundalar. Bu ilişki bir yandan kurumların mali açıdan ayakta kalmalarını sağlarken, öte yandan sanatın ve sanatçının yaratıcılığına, izleyicinin beklentisine ve toplumsal sorunlara duyarlı olmayı da beraberinde getirmektedir. Sanat Yönetimi Programı bu felsefeden yola çıkarak görsel sanat kurumlarının katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir olabilmeleri doğrultusunda karar alabilecek ve uygulayabilecek genç yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kişisel Özellikler
Sanat Yönetimi Programında okumak isteyen öğrencilerin; görsel sanatlara ilgi duyan, genel kültür donanımı güçlü, ulusal ve uluslararası düzeydeki kültürel ve ekonomik etkinliklere ilgili, iletişimi güçlü, yaratıcı ve disiplinler arası çalışma yapabilecek, analitik düşünebilen kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Program, sanat tarihinden sanat kurumları işletmeciliğine, sanat eleştirisinden müze eğitim programları tasarlamaya dek uzanan geniş bir yelpazede dersler sunmaktadır. Lisans eğitimi süresince verilen derslerden bazıları şunlardır; Sosyal Bilimler için Bilgisayar ve Matematik, Sanat Tarihi, Müzecilik, Kültür Ortamı ve Analiz, Kültürün Pazarlanması, Kültür ve Sanat Hukuku, Bienaller, Sanat Fuarları ve Piyasası, Sanat Finansmanı, Kaynak Bulma ve Sponsorluk, Kültür Sektöründe Araştırma Teknikleri, Sanat ve Yeni Medya, Sergi Üretimi ve Yönetimi, Seyirci Geliştirme, Kültür Yönetimi, Işık Teknikleri ve Mekân, Müzede Eğitim, Küratörlük.

Çalışma Sahaları
Programdan Mezun Olanlar sanat ortamına yön veren çeşitli kurumlarda yöneticilik başta olmak üzere, iletişim, sponsorluk, sergileme, program ve seyirci geliştirme gibi çeşitli görevlerde çalışabildikleri gibi, Müzeler, Sanat Fuarları, Bienaller, Sergiler, Galeriler, Özel sektör ve Kamuda yer alan kültür-sanat kurumları da iş alanlarından bazılarıdır.