Sanat Tarihi Nedir? Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü Nedir?

Sanat Tarihi iş imkanları ve maaşları,Sanat Tarihi hakkında bilgi

Sanat Tarihi Programı; sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek, öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli olan sanat tarihi eğitimini yetkin bir biçimde uygulayabilecek öğretmenler, sanat eserini koruma ve değerlendirmede yararlı olabilecek araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar. Sanat Tarihi eğitimi aynı zamanda sanatın ve sanat kuramlarının, estetiğin toplumlar için önemini de vurgulamaktadır.

Kişisel Özellikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; güzel sanatlar ve sosyal bilimlere ilgili, genel kültür donanımı güçlü, analitik düşünce gücü yüksek kişiler olmaları gerekmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi Terminolojisi, İslamiyet?ten Önce Türk Sanatı, Batı Sanatı, Sanat Tarihi Araştırmalarında Yöntem, Müzecilik, Anadolu Selçuklu Mimarisi, İslam El Sanatları, Ortaçağ Arkeolojisi ve Kazı Teknikleri, Modern Sanat, Bizans Tasvir Sanatı, Ortaçağ Arkeolojisinin Kavram ve Sorunları, Türk El Sanatları, Yeni Sanat Akımları, Osmanlı Mimarisi gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır.

Çalışma Sahaları
Mezunlar; Kültür Bakanlığı?na bağlı müzeler ve koruma kurullarında, çeşitli kamu kuruluşlarında, Turizm Bakanlığı bünyesinde uzman olarak çalışabilir, turizm alanında rehberlik hizmeti yürütebilir ve Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı orta dereceli okullarda seçmeli Sanat Tarihi dersi verebilirler. Kültür Bakanlığı?na bağlı Güzel Sanatlar, Anıtlar ve Müzeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlükleri?nde araştırmacı, Turizm Bakanlığı, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü?nde araştırma uzmanlığı, özel turizm sektöründe danışmanlık ve rehberlik hizmeti alanlarında iş bulma imkânına sahiptirler.