Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Nedir?

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Nedir?

Sağlık Kurumları Yöneticiliği iş imkanları ve maaşları, Sağlık Kurumları Yöneticiliği hakkında bilgi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yöneticiliği)Programı; çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yöneticisi) olmak isteyenlerin; matematik, ekonomi ve işletme konularına ilgili ve bu alanda başarılı, analitik düşünme, problem çözme, başkalarını etkileme ve yönlendirme yetenekleri gelişmiş, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı anlayışlı, hoşgörülü bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yönetimi gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programını bitirenlere “Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yöneticisi)” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yöneticisi); sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar. Sağlık Kurumları İşletmecileri; kamu ve üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, kamu sigorta kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.