Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Nedir?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Nedir?

Reklam Tasarımı ve İletişimi iş imkanları ve maaşları,Reklam Tasarımı ve İletişimi hakkında bilgi

Çağımızda reklâm bir ürünün pazarlanmasında vazgeçilemez koşul haline gelmiştir. Artık ürünlerin değil markaların konuşulduğu bir pazar söz konusudur. Bu markaları yaratanlar reklâmcılardır. Reklâmcılık Programı; pazarlama ve iletişim alanında kuramsal ve pratik olarak uzmanlaşmış reklâmcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Reklâmcı olmak isteyenlerin; genel kültür seviyesi yüksek, sanatsal alanlarda başarılı, yaratıcı, dışadönük, düşüncelerini sözlü ve yazılı ifade edebilen, yeniliklere açık kişiler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; İletişim, Reklâm Teorisi, Fotoğrafçılık, Radyo-TV, Grafik Tasarımı, Piyasa Araştırması, Reklâm Kampanyaları, Reklâm Filmi Yapımı ve Yönetimi, Kamuoyu Araştırmaları gibi meslek derslerinin yanı sıra temel sosyal bilim dersleri okutulur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Programı başarı ile bitirenlere ?Reklamcı? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Reklâmcı, bir mal ya da hizmeti çeşitli özellikleri ile tanıtarak, kişilerin etkilenim yoluyla o malı ya da hizmeti satın almalarını sağlar. Mal ve hizmetlerin çok çeşitliliği bu alanda uzmanlaşmış eleman ihtiyacını artırmıştır. Mezunlar, kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler departmanları ve reklâm ajanslarında çalışma imkânına sahiptirler.