Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Nedir?

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Nedir?

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi iş imkanları ve maaşları,Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi hakkında bilgi

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi programının amacı; geçmiş topluluklar hakkında tarihe ışık tutacak araştırmalar yapılarak insanlık tarihine katkıda bulunacak, alana evrensel düzeyde hakim nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenlerin; geçmiş uygarlıkları incelemeye meraklı, bilimsel araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücü yüksek olması beklenir. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında başarılı olmak için hem modern hem de eski dillerden birini öğrenmek gereklidir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Programda klasik arkeoloji paleotik yerleşim biçimleri Mezopotamya ve Önasya arkeolojisi Arkaik Devir mimarlığı kazı teknikleri resim-fresk-mozaik gibi dersler verilir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar; Arkeolog unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları

Arkeologlar teknik hizmetler sınıfında aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Kültür Bakanlığına bağlı resmi ve özel müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurullarında, ayrıca M.T.A. ve arkeolog çalıştırma zorunluluğu olan resmi ve tüzel kurum/kuruluşlarda çalışabilirler. Bir diğer ve önemli çalışma alanı da üniversitelerde akademik kariyer yapmaktır.