Prehistorya Bölümü Nedir?

Prehistorya Nedir?

Prehistorya bölümü iş imkanları ve maaşları, Prehistorya hakkında bilgi

Prehistorya Programı; geçmiş topluluklar hakkında tarihe ışık tutacak araştırmalar yapılarak insanlık tarihine katkıda bulunacak, alana evrensel düzeyde hakim nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenlerin; insanlığın uzak geçmişine, araştırma ve incelemeye ilgi duyması çok önemlidir. Eğitim-öğretimde arazi çalışmaları da yer aldığı için konuya ilgi duyanların fiziksel olarak yeterli olması önerilir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi 4 yıldır. Sekiz yarıyıl süren lisans programında temel öğretim olarak dünya prehistoryası genel kavram ve tanımların ışığında tanıtılırken, Anadolu Prehistoryasına, özellikle de Paleolitik (Yontmataş) Çağ?a ağırlık verilmektedir. Anadolu ve dünyada prehistorik açıdan yapılan kazı ve araştırmalarla ortaya konan sonuç ve veriler, kuramsal ve uygulamalı bir biçimde derslerin konuları içine dağıtılarak öğrencilere aktarılır. Ayrıca öğrenciler, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Antropoloji, Halk Bilimi ve Coğrafya dallarından seçmeli dersler alabilirler.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar Arkeolog unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunların en yaygın çalışma alanı müzelerdir. Müzelerde çalışmaları durumunda teknik eleman olarak görevlendirilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli gazetelerde, dergilerde ve basın yayın kuruluşlarında değişik görevlerde çalışmalar yapabilmektedirler. Bir diğer ve önemli çalışma alanı da üniversitelerde akademik kariyer yapmaktır.