Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Nedir?

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Nedir?

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları,Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği hakkında bilgi

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Programı; yeraltındaki kayaç yapıların gözenekleri ve çatlak sistemleri içinde birikmiş olan petrol, doğalgaz, kömür gazı, buhar ve su gibi doğal kaynakların bulunması, üretimi, taşınması, depolanması ve pazarlanması alanlarında çalışacak mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen, bir konuyu derinliğine ve bütün boyutlarıyla düşünebilen, ayrıntılara dikkat eden kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğrenim süresinin ilk iki yılında; Matematik, Kimya, Jeoloji gibi temel dersler, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise; Petrol Jeolojisi, Petrol Üretimi Mühendisliği, Doğalgaz Mühendisliği, Sondaj Mühendisliği gibi mühendislik derslerinden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar,’Petrol ve Doğlagaz Mühendisi’ unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Petrol ve Doğalgaz Mühendislerinin Türkiye?de çalışabilecekleri başlıca kurumlar; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (T.P.A.O.) Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş(BOTAŞ)?tır.