Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü iş imkanları ve maaşları,Özel Eğitim Öğretmenliği hakkında bilgi

Özel Eğitim Öğretmenliği Programının amacı, zihin engelli bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde okumak isteyenlerin; insanları tanımak ve onların sorunlarıyla ilgilenmek isteyen, iletişim becerilerini geliştirebilecek, insan haklarına duyarlı, insanların değişme ve gelişme gücüne sahip olduklarına inanan, yaşadığı çevreye duyarlı kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Bu programda; Özel Eğitim, Bilgisayar, Psikolojiye Giriş, Eğitim Bilimine Giriş, Zihin Engelliler Eğitimi, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım, Bireysel Farklar ve Psikoloji Yaklaşımları, Eğitim Psikolojisi, Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Uygulamalı Davranış Analizi, Eğitsel-Davranışsal Ölçme Değerlendirme, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Zihin Engellilere Beceri Kavram Öğretimi, Zihin Engellilere Matematik Öğretimi, Zihin Engellilere Resim-iş Öğretimi, Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması, Sınıf Yönetimi gibi dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar ‘Özel Eğitim Öğretmeni’ unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Programı bitiren öğretmen adayları başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan zihin engelli bireylere hizmet veren okul ve merkezlerde, yine Bakanlığa bağlı özel eğitim okul ve kurumlarında görev alabilmektedirler. Ülkemizdeki özel eğitim hizmetlerinin yoğunluğu, beraberinde bu alanda yetiştirilmiş özel eğitim öğretmenlerine olan talebi de artırmaktadır.