Orman Mühendisliği Bölümü Nedir?

Orman Mühendisliği Nedir?

Orman Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları,Orman Mühendisliği hakkında bilgi

Orman Mühendisliği Programı; bilimsel bir anlayışla ormanın sistematik olarak değerlendirilmesine, genetik ıslah ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve doğal veya yapay yollarla gençleştirilmesine işletilmesine ve korunmasına ilişkin konularda eğitim, öğretim ve araştırma hizmetleri vermektedir. Program; yurt ormanlarını koruyacak ve işletecek, orman varlığını artıracak, erozyon önleme çalışmaları yapacak, orman ürün ve hizmetlerinde toplumun yararlanmasının sağlayacak, Milli Parkların yönetimi ve işletilmesini sağlayacak, ormanların envanteri ve planlaması konusunda bilgi ve beceri kazanmış mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Orman Mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin; basta matematik olmak üzere, fen derslerinde başarılı, ekonomi ve ticarete ilgili, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, üretken kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Orman Mühendisliği Programının öğretim süresi dört yıldır. Program, ilk iki yıl başta biyoloji özellikle botanik olmak üzere genellikle kimya, matematik gibi temel bilim derslerinden oluşur. Mesleğe yönelik dersler ise, daha çok son iki yılda toplanmıştır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Öğrenciler stajlarını fakültedeki uygulama alanlarında ve kamuya veya özel sektöre bağlı işletmelerde yaparlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Orman Mühendisliği Programını bitirenlere, “Orman Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Orman Mühendisi; orman alanlarını saptar, haritalarını hazırlar, yeni orman yetiştirilecek araziyi belirler, ağaçlandırma yapar, kesilecek ağaçların belirlenmesi, programlı ağaç kesimi, ağaçlardaki zararlı hayvanlarla ve orman yangınları ile savaşım için gerekli planları hazırlar ve uygular. Orman Mühendisleri genelde devlet kurumlarında istihdam edilir ancak özel sektörde de iş bulabilmektedirler.