Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Nedir?

Orman Endüstrisi Mühendisliği Nedir?

Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları, Orman Endüstrisi Mühendisliği hakkında bilgi

Orman Endüstrisi Mühendisliği Programı; orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, isletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve pazarlanması konularında eğitim yapar ve Orman Endüstri Mühendisleri yetiştirir.

Kişisel Özellikler
Orman Endüstrisi alanında çalışmak isteyenlerin; basta matematik olmak üzere, fen derslerinde başarılı, ekonomi ve ticarete ilgili, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, üretken kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; basta biyoloji olmak üzere genellikle kimya, matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Lisans programlarına özgü dersler ise fen derslerinin ya doğrudan devamı, ya da onlarla dolaylı olarak ilgili derslerdir. Ayrıca programda ekonomi, hukuk gibi sosyal bilim içerikli dersler de vardır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Orman Endüstrisi Mühendisliği Programını bitirenlere “Orman Endüstri Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Orman Endüstrisi Mühendisi, orman ürünlerinin işletilmesi için kurulacak tesislerin tasarımını yapar, tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür, işlenmiş orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitelerini denetler. Orman Endüstri Mühendisi, kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen fabrikalarda teknik ve idari görevler yapar. Orman Endüstrisi Mühendisliği oldukça yeni bir alan olup mezunların iş bulma sorunları yoktur.