Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Okul Öncesi Öğretmenliği Nedir?

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü iş imkanları ve maaşları, Okul Öncesi Öğretmenliği hakkında bilgi

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; gelişim psikolojisine ilgili, çocukları seven kişiler olmaları gerekir. Ayrıca öğretmenliği benimsemiş ve öğretmeyi seven kişiler olmaları da önemlidir. Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, hoşgörülü, sabırlı, mesleğinin sorunlarıyla ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, iyi bir öğrenme ortamı oluşturabilecek, kendini geliştirmeye istekli kişiler bu alanda daha başarılı olabilirler.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Programda öğrenciler; çocuk gelişimi psikolojisini, anatomisini ve biyolojisini, plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir, müzik, drama, oyun konularında bilgi sahibi olur, özürlü çocukların özellikleri ve entegre eğitimi, insan ilişkileri ve psikolojisi, kurum yönetimi, çocuk sağlığı, ilkyardım, öğretim teknikleri vb. konularında kuramsal ve uygulamalı derslere tabi tutulurlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı?ndan mezun olanlar ?Okul Öncesi Öğretmeni? unvanını kazanırlar.

Çalışma Sahaları
Okul Öncesi Öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda çalışabilirler. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.