Odyoloji Bölümü Nedir?

Odyoloji Bölümü Nedir?

Odyoloji bölümü iş imkanları ve maaşları,Odyoloji hakkında bilgi

Sağlık alanı, her geçen gün yeni bir gelişme, yeni bir oluşum ve yeni meslek alanlarının görüldüğü, teknolojik gelişimden hızla etkilenen bir alan haline gelmiştir.

Kişisel Özellikler
Odyoloji bilimi çeşitli test (otoakustik emisyon, ABR, saf ses odyolojik değerlendirme, ENG, VEMP vs.) bataryalarını kullanarak insanların normal düzeyde duyup duymadıklarını, eğer normal düzeyde duymuyorlarsa işitmenin hangi bölümlerinin (tiz, pes, orta frekanslar) etkilendiğini ve işitme kaybının ne düzeyde olduğunu, denge bozukluğunun durumu ve işitmeye olan etkisini tespit etmeyi amaçlar.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Programdan mezun olan adaylara ?Odyolog? unvanı verilir. İşitme kaybının tespit edilmesi, derecesinin belirlenmesi ve ihtiyaç duyuluyorsa kullanılacak işitme cihazının tespitini yapan ?odyolog? aynı zamanda, denge, baş dönmesi sorunu olan hastaların tanı ve tedavisinde görev almaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Yeni doğanların işitme taramalarında aktif yer alarak, işitme kaybının erken dönemde tespit edilerek gerekli cihazların kullanılmasını sağlar. Dil ve konuşma gelişiminin ön koşulu işitme duyusunun varlığıdır.İşitme duyusunun zayıf veya olmaması bu gelişimin oluşmamasına neden olur. İşitme kaybının doğru bir şekilde tespiti ve telafisi, işitme kayıplı çocuklarda oluşabilecek dil ve konuşma bozukluklarının engellenmesini sağlar. Odyolog işitme kaybı ya da denge bozukluğu tanısını koyar ve hastaya Kulak Burun Boğaz hekimiyle birlikte tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapar. Seçenekler sunar. (işitme cihazı, koklear implant vb.) Türkiye’de kimi işitme ve konuşma bozuklukları uzmanları konuşma terapisti olarak özel eğitim merkezlerinde, özel kliniklerde, üniversitelerde çalışabilmektedir.

Çalışma Sahaları
Odyoloji bilimi çok çeşitli disiplinlerle karşılıklı ve sıkı ilişki içeresindedir. Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Odyometristler, Dil Konuşma Terapistleri, Özel Eğitim Uzmanları, İşitme Engelliler Öğretmenleri, Fizyoterapistler, Psikologlar odyologların çalışma alanları içeresinde zaman zaman yer alırlar.