Mütercim Tercümanlık Bölümü Nedir?

Mütercim Tercümanlık Nedir?

Mütercim-Tercümanlık bölümü iş imkanları ve maaşları,Mütercim-Tercümanlık hakkında bilgi

Mütercim-Tercümanlık Programı; üç dilde (ingilizce,almanca,fransızca)eğitim yapılmaktadır.bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve benzeri birçok konuda ve çağın gerekleri doğrultusunda gelişmekte olan yeni alanlarda İngilizce-Türkçe, Fransızca-Türkçe ve Almanca-Türkçe dil çiftleri çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek, bilgili, kültürlü, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Mütercim-Tercüman olmak isteyenlerin; genel kültür yanında gramer ve kompozisyonda başarılı, geniş bir sözcük dağarcığına ve güçlü bir belleğe sahip olmaları gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden, hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Mütercim-Tercümanlık Programında; çevirisi yapılacak dilin özellikleri, gramer yapısı, sözcüklerin değişik anlamları, çeviri teknikleri vb. konusunda eğitim yapılır. Dersler genellikle kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Bu programı bitirenlere ?Mütercim-Tercüman? unvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları
Mütercim- Tercümanlar; kamu kuruluşlarında, uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin tercüme bürolarında mütercim; turizm sektöründe tercüman olarak çalışabilirler. Mütercim-Tercümanların iş bulma olanakları, eğitimini aldıkları dile göre değişiklik gösterir. Mütercim-Tercümanlık Programından mezun olanlar; eğitim, ticaret, turizm, bankacılık, basın vb. alanlarda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca Mütercim-Tercümanlık Programı mezunlarından Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar ?İngilizce Öğretmeni? olarak çalışabilirler.