Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Nedir?

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Nedir?

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları bölümü iş imkanları ve maaşları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları hakkında bilgi

Programın Amacı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri programları bünyesinde, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyo mühendislik, Malzeme bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mikro elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği gibi 7 lisans programı sunulmaktadır. Yukarıda anılan programların her birinin amacı kendi alanında pratik-teknik mühendis yönetici-mühendis, akademisyen, girişimci mühendis gibi farklı yönlerde kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin istedikleri yönde ve dünya standartlarına uygun nitelikte yetişmesini sağlamaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Mühendislik ve doğa bilimleri programlarında, temel derslerin yanı sıra bilgisayar, elektro magnetizm, diferansiyel denklemler, termodinamik, sistem modellemesi ve kontrol, elektronik devreler, mekanik, malzeme bilimi, doğrusal cebir, diferansiyel denklemler, olasılık kuramı ve istatistik, kesikli matematik, kuantum fiziği, biyokimya, fiziksel kimya, hücre dinamiği, organik kimya gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Mühendislik ve doğa bilimleri programlarında okumak isteyenlerin, insanlarla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı, özellikle matematik ve fen bilimleriyle ilgili ve bu alanda başarılı, yabancı dil öğrenmeye istekli, üstün bir kavrama yeteneği ve bilgi birikimi sahibi, yaratıcı, araştırmacı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Mühendislik ve doğa bilimleri programlarını bitirenlere lisans diploması ve “Mühendis” unvanı verilir.

Mezunlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerde girişimci mühendislikten yönetici mühendisliğe ve akademik kariyere kadar pek çok alanda çalışabilirler.

Çalışma Alanları

Mühendislik ve doğa bilimleri programlarından mezun olanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait işletmelerde iş bulma olanağına sahip olup isterlerse kendi iş yerlerini de kurabilirler. Mezunların iş bulma olanakları yüksektir.