Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Nedir?

Muhasebe ve Finans Yönetimi Nedir?

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü iş imkanları ve maaşları,Muhasebe ve Finans Yönetimi hakkında bilgi

Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı; şirketlerin geleceğe yönelik olarak gerekli plan ve projeleri yapmasında gerekli olan bilgi ve kaynakları sağlayan, konusunda uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenlerin; sayısal konulara ilgisi olan, Türkiye de ve dünyada gündemi takip eden, ekonomik konulara ilgi duyan, insanlarla çalışmayı seven, idari ve mali işleri yaparken sıkılmayan, düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, iyi iletişim kurabilen, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olan bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Ekonomiye Giriş, Bilgisayar Kullanımı, Matematiksel İstatistik, İşletme Yönetimine Giriş, Borçlar Hukuku, Muhasebe İlkeleri, Ticaret Hukuku, Örgütsel Davranış, Pazarlama Yönetimi, İşletme Finansı, Medeni Hukuk, İhtisas Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi Para ve Finansal Kurumlar, Portföy Yönetimi, Yönetme Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Kamu Maliyesi gibi muhasebe ve finansal konulara ilişkin dersler verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar,’Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı’ unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı mezunları; kamu ve özel teşebbüsün muhasebe bölümlerinde, vergi dairelerinde, finans kurumlarında çalışırlar. Kendilerine ait muhasebe bürosu açtıkları gibi mali müşavir de olma imkânları vardır.