Muhasebe ve Denetim Bölümü Nedir?

Muhasebe ve Denetim Nedir?

Muhasebe ve Denetim bölümü iş imkanları ve maaşları,Muhasebe ve Denetim hakkında bilgi

Muhasebe ve Denetim Programı, muhasebe ve denetim alanındaki yöntem, teknik ve uygulamalar konusunda donanımlı, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yeteneklerine sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenlerin, sayısal konulara ilgisi olan, ülke ve dünya gündemini yakından takip eden, ekonomi alanına ilgi duyan, yönetim ve denetim yeteneğine sahip, düşündüklerini etkili bir şekilde aktarabilen, iletişim becerileri güçlü, bireysel olarak gelişime açık olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Öğrencilere dört yıl sürecek eğitimleri süresince; muhasebe, mikro iktisat, ticaret hukuku, yönetim ve organizasyon, pazarlama yönetimi, pazarlama yönetimi, denetim, uluslararası finansal raporlama standartları, uluslararası denetim standartları, finansal tablolar ve analizi gibi dersler verilir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar,’Muhasebe ve Denetim Uzmanı’ unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Programdan mezun olanlar, muhasebe, vergi, sigorta uzmanlıklarında teknik eleman ve yönetici olarak faaliyet gösterirler. Kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler ya da kendi işletmelerini kurabilirler. Meslekte ilerleme, yetenek ve bilginin başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır.